انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی با هدف توسعه فرهنگ قرض الحسنه در مراوات اقتصادی در کلیه خدمات و طرح ها، از بستر مالی بانک قرض الحسنه رسالت (به عنوان تنها بانک خصوصی و تخصصی قرض الحسنه در کشور) بهره می گیرد. این خدمات به شکل گروهی و در قالب تشکیل “کانون های همیاری اجتماعی” ارائه می گردد.

 

کانون در واقع جمعی از افراد هستند که یکی از اعضای این جمع، مسئولیت ارتباط ایشان با بانک را عهده دار شده و واسط ارائه خدمات بانکی از بانکداری اجتماعی به ایشان است. این امر سبب تسهیل ارائه خدمات به اعضای کانون و عدم نیاز مراجعه سایر اعضا به بانک می باشد.

.

Baner-Site-300

بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت، بانکداری است که با هدف مسئولیت‌های اجتماعی راه‌اندازی شده و به دنبال بانکداری تجاری نیست. از یک منظر بانکداری اجتماعی، بانکداری قرض‌الحسنه است و مشتریان و کانون‌های اجتماعی که نیاز به خدمات بانکی دارند، می‌تواند در طرح این بانک شرکت کنند. در این طرح مشتریان می‌توانند همانند صندوق‌های جمعی و خانوادگی، در چارچوب بانک قرض‌الحسنه، تسهیلات دریافت کنند. در واقع در هر سازمان یا جمعی افرادی هستند که خواهان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه‌ و خدمات بانکی هستند. این افراد می‌توانند با مراجعه به بخش بانکداری “انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی” کانونی را تشکیل داده و نماینده‌ای را تحت عنوان “راهنمای کانون” به انجمن و بانکداری اجتماعی معرفی کنند که خدمات بانکی از طریق ایشان به آن جمع عرضه خواهد شد. افراد در این طرح حساب باز کرده و گردش‌های مالی را با آن حساب انجام می‌دهند و در زمان نیاز درخواست اخذ تسهیلات می‌کنند و متناسب با منابع به آنها تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا می گردد که در این طرح به هر یک از اعضای کانون حداکثر تا سقف ۳۰ میلیون تومان تسهیلات قابل پرداخت است.

.

.

.

مزایای این نوع بانکداری:

– سهولت در تضامین افراد متقاضی تسهیلات به جهت اعتبارسنجی (رایگان) افرادعدم نیاز به مراجعه افراد کانون، به بانک و واگذاری و تفویض اختیار به “راهنمای کانون”

– افزایش سقف تسهیلات از ۲۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان

– امکان بهرمندی از خدمات سایر کانون ها یا عرضه محصولات کانون، در این شبکه (توسعه بازار)

– امکان استفاده از خدمات آموزشی انجمن در راستای افزایش دانش کارآفرینی

– تحت حمایت قرار گرفتن طرح های کارآفرینی کانون

– امکان استفاده از خدمات بازار اعضا جهت خرید یا عرضه محصول به صورت قرض الحسنه

.

sprout2.

مراحل اجرایی جهت استفاده از خدمات بانکداری اجتماعی

 

۱- درخواست تقاضای تشکیل کانون (مربوط به انجمن حامیان) – با مراجعه به انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفریی اجتماعی

۲- (صدور گواهی عضویت از انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی)

۳- درخواست فرم تقاضای شناسه کانون (مربوط به بانکداری اجتماعی) – با مراجعه به انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفریی اجتماعی

۴- (صدور شناسه از بانکداری اجتماعی)

۵- تحویل فرم های افتتاح حساب به راهنمای کانون و تکمیل فرم ها توسط اعضای کانون (مربوط به بانکداری اجتماعی)

۶- ثبت فرم های افتتاح حساب در سامانه همیار بانکداری اجتماعی توسط راهنمای کانون (مربوط به بانکداری اجتماعی)

 

 

جهت تسهیل در ضامنین مورد نیاز برای اخذ تسهیلات، پیشنهاد می شود پس از افتتاح حساب، اعضا به سامانه اعتبارسنجی مراجعه کرده و درخواست خود را مبنی بر مشخص شدن ظرفیت بدهی ایشان ارسال نمایند. این فرآیند پس از تکمیل ورود اطلاعات توسط متقاضی، حداکثر ۷ روز کاری زمان نیاز دارد.

جهت آشنایی بیشتر با سامانه اعتبارسنجی اینجا کلیک کنید.