در راستای تحقق اهداف موسسه و به منظورحمایت از طرح های کارآفرینی دارای تاثیرات بالای اجتماعی و همچنین شبکه سازی و تقویت زیست بوم کارآفرینی، توسعه فرهنگ قرض الحسنه و ترویج فرهنگ کارآفرینی اجتماعی، حامیان اهم فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته خود را به منظور آگاهی علاقمندان و انتقال تجربه در این مسیر منتشر می کند.

 

 

 

جهت مرور اهم فعالیت های صورت گرفته بر روی تصویر کلیک نمایید.