اعضا هیات امنا موسسه:

.

احمد فامیل دردشتی / حسن آجودانیان / مهدی رقایی / رحیم آذربایجانی / مرتضی آرسته / محمد اقارب پرست / عباسعلی بصیرت / حبیب الله بهرامی / کریم بیگی / مهدی جمالی نژاد / سیدمرتضی حسام نژاد / کورش خسروی/ عباس دهکردی / علیرضا ذاکر اصفهانی / علی رجالی / جعفر رضاشهرضا / محمدرضا رقایی/ علی سلامتیان/ حسین سیستانی / علی فضیلتی / سیدمحمد قلمکاریان / مهدی گرجی / علی محمودزاده / ابراهیم مسکین/ صدرالدین مشکوتی/ جمال ملک نایینی/ سیدمسعود میردامادی/ علیرضا نریمانی/ احمد ورد / عبدالرضا یوسفیان

.

.

.

اعضا هیات مدیره و بازرسین موسسه حامیان:

.

احمد فامیل دردشتی رئیس هیات مدیره

سیدمرتضی حسام نژاد نائب رئیس هیات مدیره

حسن آجودانیان خزانه دار

مهدی رقایی عضو هیات مدیره و مدیرعامل

کورش خسروی عضو هیات مدیره

علی رجالی عضو هیات مدیره

احمد ورد عضو هیات مدیره

علی فضیلتی عضو علی البدل هیات مدیره

محمد اقارب پرست عضو علی البدل هیات مدیره

حبیب الله بهرامی بازرس اصلی

علی محمودزاده بازرس علی البدل

.

.

.

مدیر عامل موسسه:

.

m.roghaee1

مهدی رقایی

کارشناس علوم سیاسی/کارشناس ارشد مدیریت

سوابق اجرایی:

دبیر انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان اصفهان

مشاور استاندار اصفهان

رئیس هیات مدیره نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

سوابق مدیریتی وزارت کشور

.

.

.

پروانه فعالیت موسسه از وزارت کشور:

.