“موسسه حامیان کسب و کار اجتماعی ایرانیان” در راستای حل معضلات جامعه و ترویج کارآفرینی اجتماعی، از طرح های دارای تاثیرات مثبت اجتماعی (Social Impact) حمایت می کند.

.

حمایت های “حامیان” شامل حمایت های مالی (در قالب اعطای امتیاز تسهیلات قرض الحسنه) و حمایت های معنوی (مشاوره، رایزنی با سازمان ها، معرفی به سرمایه گذار و مشاوره های تخصصی و …) می باشد.

.

 

.

حمایت بنر

.

ارسال بنر

.