درصورتی که طرح شما دارای ویژگی های ذیل می باشد و نیازمند حمایت جهت پیشبرد طرح خود هستید،

حامیان پشتیبان شماست.

 

 .

aa

طرح مورد نظر باید در حوزه کارآفرینی اجتماعی (Social Entrepreneurship) و  یا کسب وکار اجتماعی (Social Business) قرار گیرد یا دارای تاثیرات مثبت و موثر اجتماعی (Social Impact) باشد.

.

.

bb

دارای تیم قوی و باانگیزه باشد.

 

.

.

dd

اقدامات اجرایی برای تولید محصول یا خدمت انجام گرفته باشد.

.

.

ee

اگر حائز شرایط ذکر شده هستید یا به آن نزدیک هستید جهت مشاوره تلفنی و اخذ زمان مشاوره حضوری با کارشناس موسسه تماس بگیرید.

۰۰۹۸-۹۱۳-۳۶۸-۳۴۶۲

..

..

ff

 در صورت تائید کارشناس مدارک مربوطه را تهیه و به کارشناس موسسه تحویل نمایید.

مدارک اولیه مورد نیاز جهت تشکیل پرونده