فرآوری گیاهان دارویی

فرآوری گیاهان دارویی

صاحب طرح:

آقای فاضل احمدی                                            

.

تاریخ پذیرش:

مهرماه ۱۳۹۵

.

شرح مختصری از ایده طرح:

با توجه به استعداد شرایط محیطی از لحاظ زمین، آب و هوا و گونه های گیاهی موثر و همچنین وجود نیروی آماده به کار فراوان در منطقه همچنین استقبال روز افزون از مصرف گیاهان دارویی ، این طرح به ایجاد مرزعه کاشت ، داشت و برداشت و فرآوری گیاهان دارویی و صنایع وابسته در منطقه فریدونشهر می پردازد. صاحب این طرح جوان تحصیل کرده ایست که به سبب احساس تعلق به زادگاهش، با حمایت موسسه به تولید و فرآوری گیاهان دارویی را در روستای بن کمر فریدونشهر می پردازد و از شهر مجددا به روستای خود مهاجرت (معکوس) داشته است.

.

مهمترین نتایج و تاثیرات اجتماعی حاصل از اجرای طرح:

 • ایجاد اشتغال روستایی

 • کمک به سلامت جامعه با تولید و ترویج بیشتر استفاده از گیاهان دارویی در مقابل داروهای شیمیایی

 • ایجاد ارزش افزوده با حذف واسطه و عدم خام فروشی محصولات

 • الگوسازی موفقیت جوانان روستایی جهت ایجاد اشتغال و درآمد و عدم مهاجرت به شهرهای بزرگ

.

حمایت های معنوی انجام شده:

 • هماهنگی با صنایع غذایی سکه به منظور استفاده از ظرفیت آزاد خط تولید و  تولید وبسته بندی سبزیجات و عرقیجات گیاهی تولید شده در منطقه در محیط تولیدی دارای مجوزهای لازم و تولید محصول قابل ارایه به بازار

 • هماهنگی با انجمن گیاهان دارویی اصفهان به منظور بررسی طرح و کمک به توسعه علمی آن

 • مشاوره در زمینه خرید دستگاه عرق گیری با رایزنی با تولید کنندگان مختلف

 • هماهنگی با آزمایشگاه استاندارد صنایع غذایی دانشگاه آزاد خوراسگان به منظور تعیین میزان ماده موثره در عرقیات گیاهی تولید شده.

 • معرفی طرح به شبکه توسعه اجتماعی رسالت جهت حمایت بیشتر

 • شبکه سازی بین صاحب طرح و بازار فروش

.

حمایت های مالی انجام شده:

 • امتیاز ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه

.

آخرین وضعیت طرح:

 • برداشت از مراتع منطقه(گیاه زول)

 • تولید گیاهان دارویی در مزارع ایجاد شده (آویشن، بادرنجبویه و …)

 • ساخت محل فرآوری

 • خرید دستگاه عرق گیری

.