تقویت و بهم رسانی اجزای زیست بوم کارآفرینی شهر و استان

در راستای حمایت از کارآفرینان و کمک به توسعه زیست بوم کارآفرینی، انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی به عنوان یک نهاد مردمی و مورد اقبال و پذیرش اکوسیستم کارآفرینی استان، برای اولین بار در استان موفق به برگزاری و توسعه مجموعه ای از اقدامات ذیل گردید:

 

Untitled-10

  • تشکیل شورای توسعه کارآفرینی: شامل مراکز و نهادهای موثر در اکوسیستم کارآفرینی.

  • شورای کارآفرینان (Meet up)، متشکل از فرهیختگان و فعالان حوزه کارآفرینی.

  • جذب خیرین در حوزه تخصصی حمایت از کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی.

  • طرح همتاکار (یک خانواده کارآفرین) با هدف خلق اکوسیستم کارآفرینی برای دانشجویان و علاقمندان به کارآفرینی.

  • برگزاری نمایشگاه از طرح های مورد حمایت در حاشیه مراسم و رویدادهای مختلف.

  • باشگاه مدیران و مشاوران با هدف ایجاد ارتباط بین مجربان صنعت و کارآفرینان نوپا.

  • حضور در رویدادهای کارآفرینی به عنوان حامی و ارائه جوائز به طرح های دارای تاثیرات مثبت اجتماعی و تقویت و حمایت از رویدادهای کارآفرینی.