بازدید از خانه مشروطیت اصفهان

بازدید از خانه مشروطیت اصفهان

روز پنجشنبه مورخ ۵ بهمن ٩۶ با دعوت و میزبانى انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینى اجتماعى استان اصفهان، جمعى از فعالان اکوسیستم کارآفرینى اصفهان با بازدید از خانه مشروطیت اصفهان با گذشته نچندان دور شهر بیشتر آشنا شدند. این بازدید باتوجه به جاذبه و پیشینه فرهنگى اجتماعى خانه مشروطیت و با هدف مرور […]

چرخه سپاس، طرحی در راستای حفظ منزلت مستمندان

چرخه سپاس، طرحی در راستای حفظ منزلت مستمندان

در راستای حمایت انجمن حامیان از طرح های کارآفرینی با تاثیرات اجتماعی بالا، “طرح چرخه سپاس” باهدف حفظ شانیت مستمندان و سهولت اهدا کمک های غیر نقدی به این قشر از جامعه از جانب آقای مهندس نقدی مطرح و پس از بررسی و ارزیابی اولیه در شورای راهبری انجمن حامیان؛ برای سنجش میزان کاربردی و […]

برگزاری موفق جلسه دوم رویداد همتاکار

برگزاری موفق جلسه دوم رویداد همتاکار

جلسه دوم رویداد همتاکار در سال جاری، به همت انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی و در مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان، در روز چهارشنبه ۴ بهمن، در دانشکده فنی قدیم دانشگاه اصفهان برگزار گردید. در این جلسه که با هدف مشارکت اعضا در بهبود اکوسیستم کارآفرینی و با اصلاحاتی نسبت به دوره اول […]

حضور انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی اصفهان در شانزدهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران استان اصفهان

حضور انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی اصفهان در شانزدهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران استان اصفهان

شانزدهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران استان اصفهان، سه شنبه  ۳ بهمن  ساعت ۱۶ در در نگارستان امام خمینی اصفهان، واقع در میدان فیض برگزار شد. در این دوره باشگاه، علاوه بر انجمن که در زمینه (کارآفرینی اجتماعی و آشنایی با شبکه کارآفرینی اجتماعی رسالت) میزبان مراجعان بود، مشاورانی در زمینه های فروش، صادرات، بهره […]

طرح کارآفرینی اجتماعی تبدیل دوچرخه معمولی به پاکرو

طرح کارآفرینی اجتماعی تبدیل دوچرخه معمولی به پاکرو

در راستای پیگیری مراحل اجرایی یکی از طرح های مورد حمایت انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان اصفهان با عنوان “تبدیل دوچرخه معمولی به پاکرو (دوچرخه برقی)” با توجه به اینکه طی سه ماه گذشته دو تیم از جوانان کارآفرین مورد حمایت قرار گرفته با خرید تجهیزات مورد نیاز، طرح را تا […]

میت آپ ٢٣ دى

میت آپ ٢٣ دى

جلسه میت آپ ٢٣ دى مطابق همیشه با گپ و گفت اعضا پیرامون اتفاقات اخیر اکوسیستم کارآفرینی و حواشی آن آغاز شد که حدود٣٠ دقیقه به طول انجامید. پس از آن ارائه آقاى دکتر خسروى راجع به جلسه آتى رویداد همتاکار و تغییرات آن در دستور کار قرار گرفت و اعضاى جلسه خصوصا آقایان کوفیگر، […]