طرح کارآفرینی اجتماعی تبدیل دوچرخه معمولی به پاکرو

طرح کارآفرینی اجتماعی تبدیل دوچرخه معمولی به پاکرو

در راستای پیگیری مراحل اجرایی یکی از طرح های مورد حمایت انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان اصفهان با عنوان “تبدیل دوچرخه معمولی به پاکرو (دوچرخه برقی)” با توجه به اینکه طی سه ماه گذشته دو تیم از جوانان کارآفرین مورد حمایت قرار گرفته با خرید تجهیزات مورد نیاز، طرح را تا […]

میت آپ ٢٣ دى

میت آپ ٢٣ دى

جلسه میت آپ ٢٣ دى مطابق همیشه با گپ و گفت اعضا پیرامون اتفاقات اخیر اکوسیستم کارآفرینی و حواشی آن آغاز شد که حدود٣٠ دقیقه به طول انجامید. پس از آن ارائه آقاى دکتر خسروى راجع به جلسه آتى رویداد همتاکار و تغییرات آن در دستور کار قرار گرفت و اعضاى جلسه خصوصا آقایان کوفیگر، […]

حمایت اجتماعی از کارآفرین اجتماعی منطقه فریدونشهر (از طرح های مورد حمایت)

حمایت اجتماعی از کارآفرین اجتماعی منطقه فریدونشهر (از طرح های مورد حمایت)

در ادامه پیگیری طرح های مورد حمایت انجمن روز شنبه مورخ ۱۶ دیماه ۹۶ جلسه ای فی ما بین دبیر انجمن فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان اصفهان، مدیرعامل شرکت گز سکه جناب آقای دکتر کوهریان و صاحب طرح کشت و فرآوری گیاهان دارویی در منطقه فریدونشهر، آقای مهندس احمدی با حضور کارشناسان انجمن […]

شورای راهبری انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان اصفهان

شورای راهبری انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان اصفهان

روز شنبه مورخ ۱۴ دیماه ۹۶ جلسه شورای راهبری انجمن به منظور هماهنگی و تصمیم گیری راجع به رویداد همتاکار، کانون سرمایه گذاری خطر پذیر، چگونگی جلب بیشتر خیرین و پایدار کردن منابع ایشان در بانک قرض الحسنه رسالت و همچنین بررسی طرح های متقاضی پذیرش حمایت انجمن با حضور آقایان رقائی، دکتر خسروی، مهندس […]

بازدید از طرح ایجاد اقامتگاه بوم گردی در شهر محمد آباد جرقویه‌

بازدید از طرح ایجاد اقامتگاه بوم گردی در شهر محمد آباد جرقویه‌

مطابق با مصوبه شورای راهبری انجمن، روز سه شنبه مورخ ۱۲ دیماه محل اجرای طرح پیشنهادی برای ایجاد اقامتگاه بوم گردی در قلعه تاریخی شهر محمد آباد توسط کارشناسان انجمن مورد بازدید قرار گرفت. با توجه به جاذبه های تاریخی و طبیعی منطقه طی سال های گذشته شهرداری محمد آباد اقدام به احیا و بازسازی […]

میت آپ ۹ دی

میت آپ ۹ دی

روز شنبه مورخ ۹ دی ماه، میت آپ با موضوع گزارش رویداد همتاکار و برگزاری رویداد میت آپ برگزار شد. در این جلسه که آقای دکتر صدرقاضی میهمان ویژه آن بود ابتدا آقای احادیث گزارش کلی اقدامات انجام شده و رویکردهای انجمن اصفهان را به استحضار اعضای جلسه رساند. در ادامه آقای دکتر کورش خسروی […]