حرکتی برای رونق صنایع دستی خانگی و روستایی

حرکتی برای رونق صنایع دستی خانگی و روستایی

حرکتی برای رونق صنایع دستی خانگی و روستایی در راستای فعالیت­ های حمایتی، در جهت رونق توسعه محلی، روز دوشنبه مورخ ۱۸ بهمن، بازدیدی از کانون پویشگران توسط مدیر محترم “انجمن حامیان فرهنگ قرض­ الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان اصفهان”  صورت گرفت. این کانون با راهبری آقای زاغیان و راهنمایی خانم اروجی در انجمن حامیان […]

جلسه مشترک با خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع)

جلسه مشترک با خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع)

جلسه مشترک انجمن حامیان و بانک رسالت استان با خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع)   با توجه به گستردگی فعالیت های انجمن حامیان استان اصفهان، در راستای توسعه فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی و همچنین تشکیل کانون خیریه نذر اشتغال در انجمن حامیان استان، جلسه ای مشترک با حضور مدیر بانک قرض الحسنه رسالت […]

بازدید دبیرکل انجمن حامیان کشور از کانون ها و کارگاههای کسب و کار محلی

بازدید دبیرکل انجمن حامیان کشور از کانون ها و کارگاههای کسب و کار محلی

بازدید دبیرکل انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی کشور از کانون ها و کارگاههای کسب و کار محلی   با توجه به فعالیت های اخیر انجمن در راستای تشکیل کانون های اجتماعی، برای بسط و توسعه فرهنگ قرض الحسنه در جامعه، دبیرکل انجمن حامیان کشور طی سفر به اصفهان از تعدادی از کانون […]