کاشکی همیشه سرازیری بود!

کاشکی همیشه سرازیری بود!

تبدیل دوچرخه به دوچرخه برقی تحقق یک رویای کودکی… بچه که بودیم رو خاطرتون هست؟ وقتی سوار دوچرخه می شدیم تو سرازیری چه کیفی می کردیم! ولی زود باید از دماغمون در میومد چون باید همه ی اون مسیر برگشت رو تو سربالایی رکاب میزدیم! شاید اون موقع یک آرزو داشتیم، کاشکی همش سرازیری بود!… […]