موسسه حامیان کسب وکار اجتماعی ایرانیان

 

به منظور حمایت از کارآفرینان و کارآفرینان اجتماعی، موسسه حامیان کسب و کار اجتماعی ایرانیان در سال ۱۳۹۵ در وزارت کشور به ثبت رسید.

 

مهمترین رویکردهای موسسه حامیان کسب و کار اجتماعی ایرانیان:

 

حمایت از طرح های کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی:
موسسه حامیان کسب وکار اجتماعی، برای حمایت از کارآفرینان اجتماعی و توسعه و ترویج کارآفرینی اجتماعی و همچنین ترویج عملی فرهنگ قرض الحسنه، طرح های دارای بیشترین تاثیرات اجتماعی، در دو حوزه دانش بنیان و غیر دانش بنیان را مورد حمایت قرار می دهد. این حمایت ها شامل حمایت های اجتماعی و تخصصی (معرفی به سرمایه گذار، مشاوره های تخصصی، رایزنی و کمک به اخذ مجوزها و …) و حمایت های مالی در قالب تسهیلات قرض الحسنه می باشد.

 

تقویت و بهم رسانی اجزای زیست بوم کارآفرینی شهر و استان:
در راستای حمایت از کارآفرینان و کمک به توسعه زیست بوم کارآفرینی، موسسه حامیان کسب و کار اجتماعی به عنوان یک نهاد مردمی و مورد اقبال و پذیرش اکوسیستم کارآفرینی استان، برای اولین بار در استان موفق به برگزاری مجموعه ای از اقدامات ذیل گردید:

تشکیل شورای توسعه کارآفرینی: شامل مراکز و نهادهای موثر در اکوسیستم کارآفرینی.

سلسله نشست های میت آپ: متشکل از کارآفرینان، فرهیختگان و جوانان تاثیرگذار حوزه کارآفرینی.

فرهنگ سازی و جذب خیرین و تاسیس اولین خیریه تخصصی حمایت از کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی

طرح یک خانواده کارآفرین (همتاکار): با هدف خلق اکوسیستم کارآفرینی عدالتمند برای دانشجویان و علاقمندان به کارآفرینی.

برگزاری نمایشگاه از طرح های مورد حمایت در حاشیه مراسم و رویدادهای مختلف.

باشگاه مدیران و مشاوران: با هدف ایجاد ارتباط بین مجربان صنعت و کارآفرینان نوپا.

حضور در رویدادهای کارآفرینی به عنوان حامی و ارائه جوائز به طرح های دارای تاثیرات مثبت اجتماعی و تقویت و حمایت از رویدادهای کارآفرینی.

 

سلسله رویدادهای مسئله محور راه کار:
برای حل مسائل و معضلات جامعه، انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی، طراحی و برنامه ریزی برای یک رویداد اجتماعی را در دستور کار خود قرار داد تا هر بار یک معضل اجتماعی در جمع کارآفرینان، شرکت های و سازمان ها مرتبط با موضوع مطرح شود و راهکارهایی که برای تبدیل آن به کسب وکار ارائه می شود مورد حمایت انجمن، قرار گیرد. موضوع رویداد اول با توجه به پتانسیل صنایع دستی در شهر اصفهان، مطالعات، اقدامات و زیرساخت های قبلی، “صنایع دستی” انتخاب شد و پس از داوری طرح های ارسال شده به دبیرخانه رویداد، نهایتا طرح های برتر، انتخاب و پذیرش شدند و در حال دریافت حمایت های انجمن حامیان، جهت اجرایی شدن ایده خود هستند.

 

 

شرح اطلاعات و اهداف موسسه ارائه شده است.

 

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۷_۱۳-۱۸-۴۶ (2)