نمایش همه طرح های موسسه

نمایش همه طرح های موسسه

ردیف کد و عنوان طرح صاحب طرح خیّر ۱ میوه بازار (سبد سبد) مهدی کیخسرو کیانی خیریه حضرت ابوالفضل ۲ سامانه گردشگری نگاه مبتنی بر واقعیت افزوده  آزاده آهنگریان ۳ اقیانوس-ورکشاپ های تجربه صنایع دستی  آزاده آهنگریان خیریه حضرت ابوالفضل ۴ هدبند هوشمند برای کمک به معلولین سیما سلطانی خیریه حضرت ابوالفضل ۵ دستگاه تراش […]

فرآوری گیاهان دارویی

فرآوری گیاهان دارویی

صاحب طرح: آقای فاضل احمدی                                             . تاریخ پذیرش: مهرماه ۱۳۹۵ . شرح مختصری از ایده طرح: با توجه به استعداد شرایط محیطی از لحاظ زمین، آب و هوا و گونه های گیاهی موثر و همچنین وجود نیروی آماده به کار فراوان در منطقه همچنین استقبال روز افزون از مصرف گیاهان دارویی ، این طرح به […]

فرمولاسیون و تولید انواع کودهای مایع (سنتزی و ارگانیک)-آسپا

فرمولاسیون و تولید انواع کودهای مایع (سنتزی و ارگانیک)-آسپا

معرفی طرح شرکت دانش بنیان رویای سبز آسپا در سال ۱۳۹۳ با هدف تولید مبتنی بر دانش در شهر اصفهان، قطب اقتصادی و صنعتی ایران و در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان شکل گرفته است. توانایی اصلی این شرکت فرمولاسیون و تولید انواع کودهای مایع (سنتزی و ارگانیک) با ظرفیت تقریبی یک میلیون لیتر در […]