اولین جلسه شورای توسعه کارآفرینی در سال ۹۷

اولین جلسه شورای توسعه کارآفرینی در سال ۹۷

اولین جلسه شورای توسعه کارآفرینی “حامیان” در سال ۹۷ و پس از یک وقفه چندماهه با حضور حداکثری اعضا در سالن جلسات مرکز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل (ع) برگزار شد.   در این جلسه ابتدا مدیرعامل موسسه جناب آقای رقائی به بیان برخی تغییرات در رویکردهای موسسه پرداختند و در ادامه گزارشی جامع از عملکرد […]

ارائه آسمان در هیات مدیره حامیان

ارائه آسمان در هیات مدیره حامیان

جلسه ماهانه هیات مدیره “حامیان” مطابق روال و این بار به میزبانی جناب آقای بهرامی در اتاق تعاون برگزار شد. در این جلسه علاوه بر ارائه گزارش عملکرد و بحث پیرامون مسائل جاری موسسه، جناب آقای دکتر ترکش میهمان ویژه جلسه بود تا در مورد یک طرح کارآفرینی اجتماعی توضیح دهد. طرح کارآفرینی اجتماعی آسمان، […]