محل و ساعات مراجعه به حامیان

محل و ساعات مراجعه به حامیان

بدین وسیله به اطلاع می رساند، محل جدید موسسه حامیان در اتاق تعاون، واقع در ابتدای خیابان فیض، طبقه دوم می باشد. این دفتر روزهای زوج هر هفته از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ پذیرای متقاضیان و همکاران محترم می باشد.

شروع دوره جدید پذیرش طرح های کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی

شروع دوره جدید پذیرش طرح های کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی

بدین وسیله شروع دور جدید پذیرش طرح در موسسه را به اطلاع علاقمندان می رساند. خواهشمنداست متقاضیان پس از مطالعه شرایط پذیرش، مدارک را به کارشناس مربوطه ارائه نمایند.