توسعه و حمایت از طرح های دارای تاثیرات اجتماعی

توسعه و حمایت از طرح های دارای تاثیرات اجتماعی

در راستای رویکرد انجمن در توسعه و حمایت از طرح های دارای تاثیرات اجتماعی بالا متناسب با الگوی توسعه کارآفرینی اجتماعی رسالت، روز یکشنبه مورخ ۱۵ بهمن ماه ۹۶ پس از رایزنی های صورت گرفته توسط انجمن، طرحی با عنوان ” تولید فیبرکنجد (بدون بو)” با قابلیت استفاده در صنایع غذایی، توسط شرکت سبز آرتین […]

حمایت از دو طرح کارآفرینی اجتماعی، نوآوری در صنعت غذایی کشور

حمایت از دو طرح کارآفرینی اجتماعی، نوآوری در صنعت غذایی کشور

با پیگیری های انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان اصفهان طی جلسه در روز شنبه ۷ بهمن ماه با حضور و ارایه عالی و تخصصی تیم صاحب فناوری، طرح استفاده از کنسانتره ماهی بدون بو و طعم (حاوی پروتیئن و اسید آمینه های مفید دریایی) در محصولات غذایی تولیدی با استقبال یکی […]

بازدید از خانه مشروطیت اصفهان

بازدید از خانه مشروطیت اصفهان

روز پنجشنبه مورخ ۵ بهمن ٩۶ با دعوت و میزبانى انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینى اجتماعى استان اصفهان، جمعى از فعالان اکوسیستم کارآفرینى اصفهان با بازدید از خانه مشروطیت اصفهان با گذشته نچندان دور شهر بیشتر آشنا شدند. این بازدید باتوجه به جاذبه و پیشینه فرهنگى اجتماعى خانه مشروطیت و با هدف مرور […]

چرخه سپاس، طرحی در راستای حفظ منزلت مستمندان

چرخه سپاس، طرحی در راستای حفظ منزلت مستمندان

در راستای حمایت انجمن حامیان از طرح های کارآفرینی با تاثیرات اجتماعی بالا، “طرح چرخه سپاس” باهدف حفظ شانیت مستمندان و سهولت اهدا کمک های غیر نقدی به این قشر از جامعه از جانب آقای مهندس نقدی مطرح و پس از بررسی و ارزیابی اولیه در شورای راهبری انجمن حامیان؛ برای سنجش میزان کاربردی و […]

برگزاری موفق جلسه دوم رویداد همتاکار

برگزاری موفق جلسه دوم رویداد همتاکار

جلسه دوم رویداد همتاکار در سال جاری، به همت انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی و در مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان، در روز چهارشنبه ۴ بهمن، در دانشکده فنی قدیم دانشگاه اصفهان برگزار گردید. در این جلسه که با هدف مشارکت اعضا در بهبود اکوسیستم کارآفرینی و با اصلاحاتی نسبت به دوره اول […]

حضور انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی اصفهان در شانزدهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران استان اصفهان

حضور انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی اصفهان در شانزدهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران استان اصفهان

شانزدهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران استان اصفهان، سه شنبه  ۳ بهمن  ساعت ۱۶ در در نگارستان امام خمینی اصفهان، واقع در میدان فیض برگزار شد. در این دوره باشگاه، علاوه بر انجمن که در زمینه (کارآفرینی اجتماعی و آشنایی با شبکه کارآفرینی اجتماعی رسالت) میزبان مراجعان بود، مشاورانی در زمینه های فروش، صادرات، بهره […]