جلسه با سرپرست فرمانداری و بخشدار مرکزی شهرستان مبارکه

جلسه با سرپرست فرمانداری و بخشدار مرکزی شهرستان مبارکه

در راستای تشکیل کانون های همیاری اجتماعی، ارائه خدمات بانکی بانک قرض الحسنه رسالت در قالب بانکداری اجتماعی، ایجاد بستر توسعه محلی و اجرای الگوی توسعه کارآفرینی اجتماعی رسالت، روز چهارشنبه مورخ ۲۶ مهرماه ۹۶ جلسه ای با سرپرست فرمانداری و بخشدار مرکزی با حضور مدیر ارشد بانکداری اجتماعی استان، دبیر انجمن و نماینده انجمن […]

صبحانه کاری در روزنامه سراسری نسل فردا

صبحانه کاری در روزنامه سراسری نسل فردا

روز سه شنبه مورخ ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶ به دعوت از روزنامه سراسری نسل فردا جلسه ای در محل این روزنامه تشکیل شد. در این جلسه جناب آقای محزونیه صاحب امتیاز همراه با هیات تحریریه و روابط عمومی از روزنامه نسل فردا و جناب آقای رقائی دبیر و کارشناسان انجمن حضور داشتند. معرفی انجمن و بانک […]

بازدید از کانون هونجان

بازدید از کانون هونجان

روز دوشنبه مورخ ۲۴ مهر ۹۶ بازدیدی از روستای هونجان شهستان شهرضا توسط دبیر انجمن حامیان، سرپرست بانک قرض الحسنه رسالت استان و مدیرعامل بازار اعضا استان صورت گرفت که ضمن جلسه با دهیار و اعضای شورا و کانون های همیاری اجتماعی روستا، مذاکره در مورد کانون های کار و زندگی صورت گرفت و از […]

بازدید از کانون های کار و زندگی مهرگرد سمیرم

بازدید از کانون های کار و زندگی مهرگرد سمیرم

در راستای اجرای الگوی توسعه کارآفرینی اجتماعی رسالت و متعاقب جلسه مشترک دبیر انجمن با دیگر اعضا شبکه کارآفرینی اجتماعی رسالت، روز دوشنبه مورخ ۲۴ مهر ۱۳۹۶ دبیر انجمن حامیان استان همراه آقایان مسکین سرپرست بانک قرض الحسنه رسالت استان اصفهان و اسدی مدیرعامل بازار اعضای استان، بازدیدی از کانون های کار و زندگی روستای […]

اجرای “الگوی توسعه کارآفرینی اجتماعی” رسالت در شرق اصفهان

اجرای “الگوی توسعه کارآفرینی اجتماعی” رسالت در شرق اصفهان

روز یکشنبه مورخ ۲۳ مهرماه ۹۶ سرکار خانم رفیعی از مدیران فعال بخش ترویج جهاد کشاورزی استان اصفهان همراه جناب زارع پور از فعالان اجتماعی در جلسه ای در دفتر هشت بهشت انجمن ضمن ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته خواستار همکاری با انجمن در اجرای الگوی توسعه کارآفرینی اجتماعی رسالت شدند. در این جلسه دبیر […]

جلسه هماهنگی اجرای بهتر “الگو توسعه کارآفرینی اجتماعی رسالت”

جلسه هماهنگی اجرای بهتر “الگو توسعه کارآفرینی اجتماعی رسالت”

به دعوت از جناب آقای رقائی دبیر محترم انجمن حامیان استان اصفهان، روز یکشنبه مورخ ۲۳ مهرماه ۹۶، جلسه ای با حضور آقایان مسکین سرپرست بانک قرض الحسنه رسالت استان و اسدی مدیرعامل بازار اعضای استان برگزار شد. هدف از این جلسه هماهنگی بیشتر جهت اجرای دقیق و سریع طرح در یک منطقه به شکل […]