حضور انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان اصفهان در رویداد ایده تاپ گلپایگان

حضور انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان اصفهان در رویداد ایده تاپ گلپایگان

رویداد ایده تاپ گلپایگان ١۴ و ١۵ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد و از بین بیش از ۶٠ ایده، ١٠ ایده به مرحله بعدی راه پیدا کرد و در نهایت پس از ارائه های روز آخر، ٣ ایده به عنوان ایده های برتر توسط داوران معرفی شد. نقش اصلی این رویداد بیشتر کارآفرینانه است […]

بازتاب رسانه‌ای حضور انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی در سیزدهمین جشنواره ملی شیخ بهایی

بازتاب رسانه‌ای حضور انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی در سیزدهمین جشنواره ملی شیخ بهایی

اردیبهشت ماه سال جاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای حوزه کارآفرینی کشور در شهر اصفهان برگزار گردید. در این رویداد ویژه (انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی) ضمن کمک و حمایت در این جشنواره توانست حضور پر رنگ و تاثیرگذاری از خود نشان دهد که […]

اختتامیه جشنواره سیزدهم شیخ بهایی و طرح های منتخب از طرف انجمن حامیان و بانک قرض الحسنه رسالت

اختتامیه جشنواره سیزدهم شیخ بهایی و طرح های منتخب از طرف انجمن حامیان و بانک قرض الحسنه رسالت

اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی شیخ بهایی و طرح های منتخب از طرف انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی و بانک قرض الحسنه رسالت در روز دوم جشنواره و در حین نشست ارائه تجربیات کارآفرینان و بحث کارآفرینی اجتماعی، آقای حسین زاده مدیرعامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت گزارشی از الگوی گلبافت به حاضرین […]

در سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی بانک رسالت وانجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی دست پر حضور یافتند

در سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی بانک رسالت وانجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی دست پر حضور یافتند

در سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی بانک رسالت وانجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی دست پر حضور یافتند طبق روال سالهای قبل، جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی امسال نیز در اردیبهشت ماه، مصادف با روز کارآفرینی و هفته نکوداشت اصفهان برگزار شد. این جشنواره همه ساله به همت  شهرک علمی، […]