عضویت و همکاری داوطلبانه

عضویت و همکاری داوطلبانه

از آن جا که موسسه حامیان کسب و کار اجتماعی ایرانیان به عنوان یک سازمان مردم نهاد (NGO) با شبکه…
گزارش فعالیت های موسسه

گزارش فعالیت های موسسه

در راستای تحقق اهداف موسسه و به منظورحمایت از طرح های کارآفرینی دارای تاثیرات بالای اجتماعی و همچنین شبکه سازی…
ارسال طرح و تقاضای حمایت

ارسال طرح و تقاضای حمایت

  درصورتی که طرح شما دارای ویژگی های ذیل می باشد و نیازمند حمایت جهت پیشبرد طرح خود هستید، حامیان…
آشنایی با موسسه حامیان

آشنایی با موسسه حامیان

موسسه حامیان کسب وکار اجتماعی ایرانیان   موسسه حامیان کسب و کار اجتماعی ایرانیان، یک سازمان مردم نهاد، غیر سیاسی،…